GENEL KURUL 2024

SUADİYE YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

Derneğimizin 2024 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mart 2024 Pazar günü saat 11:00’de, Suadiye Mh., Kuzu Sk., No: 27/5, Kadıköy, İstanbul adresindeki Kulübümüz merkezinde, aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılnıştır.

 

Toplantıya katılan Sayın Üyelerimize teşekkür ederiz. 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1-     Açılış ve yoklama. 

2-     Divan Heyetinin seçimi ve heyete toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi.

3-     Saygı duruşu.

4-    Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibraları.

5-     Kesin Hesap ve Tahmini Bütçe görüşülmesi ve onaylanması.

6-  7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca değişecek Tüzüğün bütün halinde Genel Kurula sunulması ve görüşülmesi.

7-  Genel Kurul’un yılda bir yerine, iki yılda bir toplanması teklifinin Genel Kurula sunulması ve oylanarak karara bağlanması. 

8-     Görüşülen Yeni Tüzüğün bütün halinde oylamaya sunulması ve karara bağlanması.

9- Kulübümüzün Dernek statüsünden Spor Kulübü statüsüne geçecek olması hasebiyle “Suadiye Yelken Kulübü Spor Derneği” isminin, “Suadiye Yelken Spor Kulübü” olarak değiştirilmesinin oylamaya sunulması ve karara bağlanması.

10- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi.

11- Yıllık ve Giriş Aidatının belirlenmesi.

12- Amatör Denizcilik Federasyonu Genel Kurulu için temsilci seçilmesi.

13- Dilek ve temenniler.

14- Kapanış.


 

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya üzerinden etkinlik ve duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Haber Listemize Katılın ...

Gönder

Sponsorlar

Suadiye Yelken Kulübünün başarısına her zaman destek olan sponsorlarımız.

  • Beyaz Fırın
  • Cenoa Sailing
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım